Skotare

Mer än bara skogsskötsel och avverkning

Vår organisation är uppbyggd för att klara alla i skogsbruket förekommande uppgifter och räcker även till för att bistå med annan yttre skötsel av hus, trädgårdar och liknande. Organisationen består av arbetsledning, en skördare, en skotare, samt fyra man för manuellt skogsarbete, linjeröjningar, parkarbeten, skogsvård mm. Vi har lång erfarenhet av branschen och har under årens lopp byggt upp ett brett kontaktnät. Detta gör att vi kan plocka in rätt kompetens när uppdragen så kräver.

Magnus

Magnus

Magnus Kurtsson är bosatt i Nynäshamn. Han har god och lång kunskap om skogsskötsel och har efter hand mer och mer kommit att ansvara för bolagets specialarbeten. Det innebär allt från trädgårds- och parkvård till en stor del elledningsröjningar, där oftast avancerade trädfällningsmetoder måste användas. Magnus är delägare i företaget, styrelsemedlem och har jobbat i branschen sedan 80-talet.

Torold

Torold

Torold Kurtsson har arbetat med skog sedan 60-talet och är nu bosatt i Sorunda. Torolds många års erfarenhet av skogsskötsel och ”anskaffning av skog på rot” i trakten gör att han har detta och försäljning av ”skogsprodukter”, som huvuduppgift i Underhållsröjning Jord & Skog AB. Han är medlem i bolagets styrelse och delägare..

Adress
Stadshusplatsen 2,
149 30 Nynäshamn

Telefon
070-939 89 21 eller
070-939 89 88

E-post
torold@uhrskog.com