Skogsavverkning och skogsvård - skogstjänster i stockholm och nynäshamn

Skogstjänster i Stockholm & Nynäshamn – på uppdragsgivarens villkor

Underhållsröjning Jord & Skog AB är ett mindre skogsföretag som i nuvarande form funnits sedan år 1992. Företaget är helt privatägt och kan verka utan påverkan av andra intressen än uppdragsgivarens. Det ger oss också frihet att sälja vidare sortiment till virkesköpare som både prismässigt och sortimentsmässigt ger bästa utbyte av den skog vi avverkar. Vi kan därmed vara leverantör till både mindre lokala köpare och rikstäckande stora skogsföretag. Vi erbjuder skogsavverkning, skogsvård & linjeröjning i Stockholm & Nynäshamn.

Underhållsröjning Jord & Skog AB har som huvudregel att: “Alltid vara den aktuella uppdragsgivarens förlängda arm, oberoende av uppdragets storlek eller längd”. Ett motto som alltid skall gälla, vare sig vi jobbar med stora förvaltningar eller korttidsuppdrag.

Behöver du hjälp med skogsskötsel?
Ring 070-939 89 21 eller 070-939 89 88.

Sellihca

Sellihca är ett leverantörsregister och kvalificeringssystem där inköpare från energisektorn i Norden kan söka på godkända leverantörer.

Kontakta oss om du är i behov av skogstjänster i Stockholm och Nynäshamn!