UHR på uppdrag i skogen

Skogstjänster och skogsavverkning i Stockholm & Nynäshamn

– på uppdragsgivarens villkor

Underhållsröjning Jord & Skog AB är ett mindre skogsföretag som i nuvarande form funnits sedan år 1992. Företaget är helt privatägt och kan verka utan påverkan av andra intressen än uppdragsgivarens. Vi arbetar med både privata kunder och företag i stora och små uppdrag. Vi erbjuder trädfällning, linjeröjning, parkarbeten, skogsvård, skogsavverkningar med mera.
Vi erbjuder förstaklassig skogsavverkning i Stockholm med omnejd och vårt mål är att alltid lämna uppdragsgivaren nöjd.

Underhållsröjning Jord & Skog AB har som huvudregel att: ”Alltid vara den aktuella uppdragsgivarens förlängda arm, oberoende av uppdragets storlek eller längd”. Ett motto som alltid ska gälla, vare sig vi jobbar med stora förvaltningar eller korttidsuppdrag.

Ring 070-939 89 21!

Sellihca

Sellihca är ett leverantörsregister och kvalificeringssystem där inköpare från energisektorn i Norden kan söka på godkända leverantörer.

Kontakta oss om du är i behov av skogstjänster i Stockholm och Nynäshamn!

 070-939 89 21

magnus@kurtsson.com

Våra skogstjänster

_________________________________________________

Skogsavverkning i Stockholm

Det finns flera olika typer av stadier när det kommer till skogsavverkning. Det första stadiet kallas första gallring och då hugger man ned träd som sticker ut ifrån resten av beståendet eller som man anser vara förstörda av någon anledning.  Man vill även att de stabila träden ska växa bättre. Andra gallringen innebär att man utför samma procedur som vid första, men bara vid behov. Det sista steget kallas slutavverkning och då hugger man ner den grova skogen, ofast sker detta inom ett tidsspann på 45-100 år. Vi har lång erfarenhet utav att avverka skog på det bästa och säkraste sättet. Vi har arbetat med skogsavverkning länge nog för att ha skapat goda kontakter inom området. Behöver ni hjälp med eran skogsavverkning i Stockholm kan ni kontakta oss för mer information.

Linjeröjning

Linjeröjning kan vara tidskrävande, men ack så nödvändigt för dig som skogsägare. Som skogsbrukare måste du se till att utföra kontinuerlig linjeröjning och till exempel samarbeta med elbolag för att hålla ledningsgatorna fria från träd som kan falla och orsaka mindre eller större strömavbrott. Eller om du har en järnväg eller annan civilisation som kan påverkas av att linjeröjningen uteblir. Oavsett om du behöver röja längs järnvägsspår, ledningsgator eller kring fastigheter och vägar ser vi till att med minsta möjliga påverkan på din skog utföra den linjeröjning som du har behov av. Vi utför även ungskogsröjning och ser till att ditt skogsbruk följer din vision – med så väl ekonomiskt som hållbart tänk.

Skogsvård

När du bedriver skogsvård tar du dels hand om din skog genom att se till så att den mår bra samt att du hela tiden föryngrar och etablerar ny skog – antingen genom skogsodling eller genom en naturlig föryngring. Men den största drivkraften inom skogsvård är att se till att du har skog som kan tillgodose bland annat skogsindustrierna med virke. Att vårda din skog genom skogsvård är en del av det ekonomiska tänk som du behöver ha för att skapa en hållbar och lönsam beståndsvård av din skog. Du ser helt sonika till att stimulera tillväxten på de träd med bäst förutsättningar för att få en slutlig skörd av hög kvalitet, på så kort tid som möjligt. För att ha något att luta sig mot kan du följa skogsbruksplanen och ta hjälp av erfarna skogsvårdare för att på ett professionellt sätt skapa en lönsam skog.

Skogskötsel

Många markägare ser virkesproduktion som ett av de viktigaste målen när de brukar sin skog. Men en vacker och välskött skog ger värde för såväl jägare, djur, som naturälskare.

När du sköter din skog ser du också till att naturen mår bra. Att djuren som bor och rör sig i din skog faktiskt fyller en funktion. Skogsskötseln är ett kretslopp som börjar redan där du sår. Att du sår i ett område där träden, skogen och växterna faktiskt kan växa och bli den fastighet som du vill ha för såväl ekonomiskt, i och med handel, som eget bruk. Som markägare är det bra att ge sig ut och se sig om vilka träd som är redo att avverkas: något träd kanske har fallit av en storm eller blivit angripet av skadedjur likt Granbarkborren. Granbarkborren är en skadeinsekt du inte vill ha i din skog, eftersom ett angrepp kan vara svårt att bli av med och din skog kan ta stor skada. Då Granbarkborren inte tycker om lukten av björk är det därför bra att ge plats för björkar i din granskog. När det sedan är dags för att avverka din skog är det bra att hålla koll på granens eller tallens ålder. Att avverka en gran som är runt 40-50 år är att föredra då det minimerar risker för vindfällen eller att träden skadas av skadedjur.

Trädfällning

När du har bestämt dig för att röja på din tomt kan trädfällning skapa många diskussioner mellan grannar eller i hushållet. Att fälla ett felplacerat träd på din egen tomt kanske innebär att solen kikar fram på altanen eller att hösten blir smidigare när du slipper kratta ihop högar av löv och plocka nedfallen frukt. Det finns många anledningar till att göra en trädfällning på din tomt, men innan du sätter motorsågen i barken bör du tänka efter en gång extra, speciellt om trädet inte är sjukt. Att fälla ett träd som är fullvuxet kan innebära vissa faror då ett träd ger mycket kraft när det fälls. Vi ser till att din trädfällning blir så smidig och säker som möjligt.