Skogstjänster i Stockholm & Nynäshamn – på uppdragsgivarens villkor

Underhållsröjning Jord & Skog AB är ett mindre skogsföretag som i nuvarande form funnits sedan år 1992. Företaget är helt privatägt och kan verka utan påverkan av andra intressen än uppdragsgivarens. Vi arbetar med både privata kunder och företag i stora och små uppdrag. Vi erbjuder trädfällning, linjeröjning, parkarbeten, skogsvård, avverkningar med mera.

Underhållsröjning Jord & Skog AB har som huvudregel att: “Alltid vara den aktuella uppdragsgivarens förlängda arm, oberoende av uppdragets storlek eller längd”. Ett motto som alltid ska gälla, vare sig vi jobbar med stora förvaltningar eller korttidsuppdrag.

Ring 070-939 89 21!

Sellihca

Sellihca är ett leverantörsregister och kvalificeringssystem där inköpare från energisektorn i Norden kan söka på godkända leverantörer.

Kontakta oss om du är i behov av skogstjänster i Stockholm och Nynäshamn!