Skogsarbetare

Skogsvård, skogsavverkning & linjeröjning i Nynäshamn & Stockholm

Allt inom skogsarbete

Underhållsröjning Jord & Skog AB är ett familjeföretag inom skogsbranschen. Bland våra kunder finns både mindre lokala köpare främst kring Nynäshamn och större rikstäckande skogsföretag. Vi klarar alla i skogsbruket förekommande uppgifter. Skogsavverkning är när vi röjer och tar bort träd på ett angivet område i en skog eller ett helt område. Avverkning ingår i skogens naturliga kretslopp. Det är i de flesta skogarna nödvändigt för att inte riskera att t.ex. väder och vind ska fälla träden.

Vi hjälper även till med trädfällning, parkarbeten och yttre skötsel av hus, trädgårdar och liknande. Underhållsröjning Jord & Skog AB är anslutna till branschnätverket Sellihca.

Skogsavverkning i Stockholm & Nynäshamn
Linjeröjning i Stockholm & Nynäshamn

Mer om skogsavverkning och skogsvård

Som ägare av skog är det väldigt viktigt att man har bra koll på och förstår varför skogsarbeten är så viktigt. Det är nämligen något som behövs göras för att skogen ska växa på rätt sätt och i rätt volym. Om man inte sköter om skogen så kommer den troligtvis ge en lägre volym än om man tagit hand om den på rätt sätt.

Vården regleras i Sverige av en speciell lagstiftning och i den lagen finns även skötselråd så att man kan sköta om sin skog ordentligt.

Vad är skogsvård?

Kan delas in i tre kategorier som vi kommer titta närmare på nedanför och är en viktig del av att äga och sköta om en skog.

    • Beståndsanläggning är den första kategorin och handlar om att anlägga ny skog antingen genom plantering eller genom naturlig föryngring av fröbärande träd. Med det sistnämnda menas att skogen sköter planteringen genom frön som spridits.
    • Beståndsvård är nästa kategori och handlar om att ta hand om sitt skogsbestånd genom att gallra och röja. Det kan betyda att fälla träd som blockerar andra träds växtmöjlighet och är en vital bit av vård av skogen.
    • Den tredje kategorin kallas för skogsskydd och är helt enkelt att man tar hand om skogen. Ofta genom att skydda träd och växter från skadeinsekter och svampsjukdomar. Då dessa kan förstöra väldigt många träd om inte skogen sköts om ordentligt.

Behöver du hjälp med skogsskötsel?
Ring 070-939 89 21 eller 070-939 89 88.

Varför behövs skogsavverkning, skogsvård och linjeröjning?

De är båda vitala bitar av att äga en skog. Först och främst måste man avverka träd för att sälja och föryngra skogsbeståndet. Skogsvård är till för att se till att skogen genererar en tillräckligt hög volym och för att se till att träden är i bra skick.

Både behövs för att en skog ska kunna fungera på det sättet som ägaren vill och är inget man kan undvika. Även om man inte säljer träd eller har det som en affärsrörelse så behöver man fortfarande både avverka och ta hand om sina träd.

Man behöver se till att skogen mår bra och ibland betyder det att man behöver avverka en del av skogen. Det kan även vara så att det går en väg genom skogen och då kan man behöva se till att inga träd blockerar den. Oavsett varför man äger en skog så är både avverkning och vård något som man behöver göra.

Att tänka på

Det finns en del saker som kan vara viktiga att tänka på. Framförallt skogsvård är reglerat i skogsvårdslagen och kan ge dig som ägare vissa skyldigheter som du måste uppfylla. Därför ska man vara bekant med vad den lagen säger och hur den påverkar dig som skogsägare. Man vill helt enkelt inte bryta mot en lag av ren okunskap och vad straffen kan bli om man missköter sig är något man också vill ha koll på. Avverkning är inte reglerat i lag men beroende på varför man äger en skog eller sköter om den så finns det alltid tillfällen då man kan behöva avverka en del träd.

Skogsvård i Stockholm & Nynäshamn